Płyty lite

Pyty lite -jako nowoczesny zamiennik dla szkła – łączą w sobie określoną liczbę cech jakościowych, które umożliwiają im różnorodne możliwości zastosowania. Dla architektów i konstruktorów płyty poliwęglanowe PALTOUGH stanowią właściwą odpowiedź na prawie wszystkie problemy związane z pokryciami budynków (zadaszeniami) i oszkleniem.

Obecnie poliwęglan stanowi jeden z najbardziej postępowych polimerów w dziedzinie nowoczesnych materiałów z tworzywa sztucznego. Jest on nieprzeciętną kombinacją cech jakościowych takich jak wytrzymałość, przepuszczalność światła, mały ciężar, elastyczność długa żywotność i jeszcze wiele innych korzystnych cech.

PALTOUGH

Poliwęglanowe płyty PALTOUGH są przezroczyste jak szkło, posiadają jednak 200-krotnie większą wytrzymałość przy jednocześnie o połowę mniejszym ciężarze. Dodatkowo przy tych wszystkich zaletach należy dodać, że płyty te pozwalają się także giąć na gorąco i na zimno.

Absolutna odporność poliwęglanowych płyt PALTOUGH na pękanie kwalifikuje je jako najlepsze w świecie materiał dla oszkleń zabezpieczających. Ich odporność na uderzenia czyni je niewrażliwymi na uderzenia młotkiem, kamieniem itd. Płyty PALTOUGH są idealne do zastosowania w obszarach zagrożonych wandalizmem oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka odporność udarnościowa. Jak już się to praktykuje na budynkach na całym świecie – płyty poliwęglanowe PALTOUGH stwarzają użytkownikowi możliwości i rozwiązania, które wcześniej nie mogły być zrealizowane. Ich akustyczne i termiczne zdolności izolacyjne, a przy tym niski ciężar i odpowiednia elastyczność, oraz znakomita zdolność integracyjna w budynkach i krajobrazie – umożliwiają uzyskanie znacznych oszczędności w kosztach konstrukcji i budowy. Poliwęglanowe płyty PALTOUGH stanowią prawdziwy przełom dla koncepcji w zakresie wzornictwa i metod konstruowania. Wytwarzane są one zgodnie z niemieckimi i międzynarodowymi normami oraz obowiązującymi odnośnymi przepisami.

PALSUN – płyty z odporną na UV warstwą powlekająca

Paleta produkcyjna PALSUN składa się z poliwęglanowych płyt PALTOUGH pokrytych warstwą odporną na UV (ultrafiolet). Powleczenie to wielokrotnie zwiększa ich odporność na UV a tym samym znacznie poprawia ich cechy jakościowe niezbędne dla potrzeb stosowania na wolnym powietrzu.

Paleta wyrobów PALTOUGH i PALSUN PLUS

Płyty PALTOUGH produkowane są w wielu wariantach dla różnych celów zastosowania. Płyty te są po obu stronach pokryte ochronna folia polietylenowa którą należy usunąć NATYCHMIAST po ich zainstalowaniu.

W programie dostaw znajdują się cztery różne typy tych płyt:
– przezroczyste płyty standardowe (stabilizowane UV)
– płyty o wysokiej odporności UV
– płyty z wytłaczaną powierzchnią
– pyty niepalne